เกี่ยวกับเรา

กศน.ตำบลบางกร่าง

              กศน.ตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี หมู่บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายฉลาด ศรีสุขา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี และการเคหะแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางกร่าง และเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมี นางสาวนฤมล ทิพยเดช ครูอาสาสมัคร และนางสาวจินตนา สดมุ้ย ครูศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้ดูแล ภายในอาคารมีการจัดสรรเนื้อที่ออกเป็นหน่วยงานย่อย ดังนี้ คือ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี อยู่บริเวณชั้น 2 ของตึก โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดเต็มส่วน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง ใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างของตัวอาคาร 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด และส่วนที่เหลืออีก 2 ส่วน แบ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์พัฒนาการผู้สูงอายุ ศาลาสร้างสุขราชพฤกษ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาลาสร้างสุขราชพฤกษ์ ต่อมาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง ได้มีการเปิด ศูนย์ กศน.ตำบลบางกร่างขึ้น จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิธัน พึ่งพรหม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี คนปัจจุบันให้ย้ายศูนย์การเรียนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง (ศูนย์ กศน.ตำบลบางกร่าง) ไปจัดการเรียนการสอนบริเวณชั้น2 ของอาคารเดิม

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s