หน้าแรก

                ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี หมู่บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง และเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมี นางสาวนฤมล  ทิพยเดช ครูอาสาสมัคร และนางสาวจินตนา  สดมุ้ย หัวหน้า กศน.ตำบลบางกร่าง เป็นผู้ดูแล และมีพิธีเปิด กศน.ตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมาจนปัจจุบัน

แผนที่

สภาพทั่วไป ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาท

 

1.จำนวนหมู่บ้านที่รับบริการ

องค์การ บริหารส่วนตำบลบางกร่าง จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ในการจัดชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

2.ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 9,052 คน แยกเเป็นชาย 4,271 คน เป็นหญิง 4,781 คน มีจำนวนครัวเรือน 2,508 ครัวเรือน

3.จำนวนพื้นที่

พื้นที่ของตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มีขนาดพื้นที่ 6.55 ตารางกิโลเมตร(4,094 ไร่)


Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s